StruMax bedriver innovativ och kreativ konsultverksamhet inom byggsektorn

och kompetensförstärker genom hela byggprocessen från idé tills projektet är 

besiktigat och klart! Vi erbjuder tjänster inom hållfasthetsberäkningar,

3D-CAD/Konstruktion ritningar, byggprojektledning och VVS-projektering.

 


HELHETSLÖSNING GENOM HELA PRODUKTIONSKEDJAN

Under vårt tak har vi samlat den främsta expertisen inom byggbranschen. Genom att ha koll på hela produktionskedjan, så möjliggör vi snabb och kostnadseffektiv produktion och hög kvalitet – både arkitektoniskt och tekniskt.
VI DRIVER DEN HÅLLBARA UTVECKLINGEN

Vi arbetar i nära samarbete med aktörer inom hela produktionskedjan för att optimera konstruktions- och byggmetoderna. Genom kontinuerlig utveckling i varje steg arbetar vi ständigt mot högre kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet.

VÅR SPECIALITET

 • Stomstabilitet 
 • Anläggning 
 • Grundläggning
 • Projektering av prefab från koncept till färdiga produktionshandlingar
 • Stålhallar 
 • Trä ink KL-trä

Begreppet byggteknik

Byggteknik är ett brett samlingsbegrepp för nästan all projektering relaterad till byggnader. Det delas vanligtvis upp i flera ämnesområden, varav vi är specialiserad inom konstruktionsteknik och byggnadsfysik.

Byggteknisk arbetsmetodik

Ett genomgående tema för alla ämnesområden inom byggteknik är utvecklingen av hållbara lösningar genom tvärvetenskapligt samarbete, insikt i byggtekniska föreskrifter och rekommendationer, samt kunskap om material.

Vi använder 3D-modellering och BIM i vardagen. Detta stärker oss genom hela arbetsprocessen, från noggrann lastnedberäkning, till samordning med andra discipliner, till generering av det sista uppsättningen ritningar.

Konstruktionsteknik

Som konstruktions rådgivare dimensionerar vi bärande konstruktioner, utarbetar lastnedberäkningar och statiska beräkningar, ritningar, beskrivningar och specifikationer.

Förutom de vanliga konstruktionsmaterialen betong, stål och trä är vi också skickliga med murverk, glasfiber och aluminium. Från en enkel balk som öppnar upp köket mot vardagsrummet, till de stora projekten som kräver nära tvärvetenskapligt samarbete, kan du med oss som konstruktions rådgivare vara trygg med att de bärande konstruktionerna står stadigt.

Byggnadsfysik

Byggnadsfysik är den del av byggteknik som handlar om transport av värme, fukt, luft, ljud och strålning i byggnaden och dess byggmaterial. Med oss som rådgivare säkerställs inomhusklimatet med hållbara lösningar och materialval.

Vi utformar en klimatskärm som står emot de aktuella klimatpåfrestningarna med regnskärm, vind-, ång- och radonspärr. Med energiberäkningar och -bedömningar ser vi till att bostäder och kontorslokaler uppfyller krav på byggtekniska föreskrifter och passivhus med nödvändig utarbetning av energiram, -budget och -märke. Vi gör dessutom köldbryggeräkningar, projekterar våtrum, radonsäkring, och ljudisolering samt beräknar dagsljusfaktor.

Ytterligare indelning av byggteknik

Andra arbeten vi utför som byggteknisk rådgivare inkluderar bland annat enkel projektering av ämnesområdena arkitektur och brand, samt utarbetande av ritningar, mängdberäkningar och lösningar som ger goda arbets- och boendeförhållanden.

Vi har lång erfarenhet av byggnader inom näringsliv, industri, institutioner och privatbyggnader. Det kan vara allt från butiker och skolor till bostäder och garage. På anläggningssidan projekterar vi bland annat broar och stödkonstruktioner som kulvertar, stödmurar och kajkonstruktioner. Vår projektering sträcker sig även till renoverings- och ombyggnadsarbeten.

Aktuella arbetsuppgifter inom byggteknik:

 • Lastnedberäkning  
 • Idealiserad utformning av bärande konstruktioner till ett statiskt bärsystem bestående av strukturella element som pelare, balkar, plattor, skal, fackverk, kedjelinjer och valv.
 • Geometrisk utformning, analys och dimensionering av det statiska bärsystemet.
 • Konstruktionsteknisk beräkning av knutpunkter.
 • Utarbetande av klimatskärm med regnskärm, vind-, ång- och radonspärr.
 • Energiberäkning och -bedömning med energiram, -budget och -märke.
 • Beräkning av köldbryggeräkning.
 • Sommar- och vintersimulering av inomhusklimat.
 • Bedömning av lokala byggnadsfysiska förhållanden som drag, solavskärmning, köldbryggor, mögel, istappar och kondens i byggnadskonstruktion och på fönster.
 • Byggnadsfysisk projektering av våtrum, radonventilation, dagsljusfaktor och ljudisolering.
 • Utformning av byggnader och rum med hänsyn till användarbehov, funktionalitet, flexibilitet och ytanvändning.
 • Framställning av ritningar för bygglov och arbetsritningar.
 • Utarbetande av brandkoncept och utrymningsplan.
 • Mängdbeskrivning
 • Bedömning av befintlig byggnadsmassa med utarbetande av tillståndsrapport.

BIM-koordinering

Förutom användning av BIM för egna arbeten tillgodoser vi också projektets BIM-relaterade behov för samordning mellan, och styrning av, aktörer och processer från projektets början till slut