Byggprojektering -Konstruktion

Vi utför hållfasthetsberäkningar, dimensionering och upprättar konstruktionsritningar i alla typer av uppdrag. Vi har erfarenhet gällande grundläggning, industrilokaler, bostäder, skolor, idrottsanläggningar, vårdanläggningar och andra offentliga byggnader. Vi lägger stor fokus på produktionsanpassade lösningar för att minimera byggtiden. Genom att tänka produktionsanpassning skapar vi ett effektivt och arbetsmiljömässigt utförande. Vi deltar gärna i arbetsberedningen inför utförandet.